HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM KÊU GỌI ÐỐI THOẠI ÐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ÐẤT ÐAI

@ 17 August 2009 06:03 PM
Tin Hà Nội - Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam là tổ chức cao nhất của Giáo Hội Công Giáo trong nước, đã phổ biến một văn bản kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nên đối thoại để giải quyết các tranh chấp đất đai. Lời kêu gọi được đưa ra giữa lúc hàng trăm ngàn giáo dân Công Giáo ở địa phận Vinh chuẩn bị tham dự Thánh lễ Quan Thầy của giáo phận với các biểu ngữ đòi hỏi công lý cho giáo xứ và các giáo dân Tam Tòa. Hàng đoàn người dùng mọi loại phương tiện, kể cả đi bộ hàng chục, hàng trăm cây số khắp hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, với cờ quạt, biểu ngữ, biểu dương ý chí và sức mạnh tôn giáo có trật tự và kỷ luật. Văn bản của Hội đồng Giám mục viết rằng mong ước thiết tha của người dân nước Việt lúc này là mọi thành phần trong xã hội đều được mời gọi bước vào mọi cuộc đối thoại, thảo luận, tranh biện một cách thẳng thắn, cởi mở và chân thành, trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau.
 
Lời kêu gọi của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam là văn bản tiếp nối theo văn bản ôQuan điểm của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay do Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam ký và gửi cho nhà cầm quyền Hà Nội ngày 25 tháng 9 năm ngoái sau khi xảy ra các biến cố cầu nguyện đòi đất ở Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà và nhiều nơi khác. Văn bản kêu gọi nhà cầm quyền lưu ý đến yếu tố tư hữu trong quyền sở hữu đất đai như đã được qui định trong Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền mà Cộng sản Việt Nam đã tham gia ký cam kết tôn trọng. Hội đồng Giám mục lập lại quan điểm của Giáo hội là Giáo hội không hề muốn thay thế nhà cầm quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, giáo hội có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ tất cả mọi người dân.(SBTN)