LIÊN HIỆP ÂU CHÂU KÊU GỌI VIỆT NAM CHỐNG THAM NHŨNG, NGƯNG ÐÀN ÁP INTERNET

@ 6 December 2009 10:30 AM
Tin Hà Nội - Cũng trong dịp này, ông Rolf Bergman là Ðại sứ Thụy Ðiển, nước Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu, cảnh cáo nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần tiếp tục giải quyết nạn tham nhũng và gọi đó là rào cản lớn đối với đầu tư ngoại quốc. Ðại sứ Thụy Ðiển cũng nhấn mạnh Việt Nam không nên kiểm soát và đàn áp Internet trong việc ngăn cản người dân sử dụng các trang web như Facebook. Ðại sứ Mỹ Michael Michalak cũng nói Internet là diễn đàn thực hiện làm ăn, kinh doanh, trao đổi kinh nghiệm, thông tin. Ðại sứ Canada Deanna Horton yêu cầu nhà nước phải thúc đẩy các chính sách giảm nghèo mạnh mẽ tại các vùng dân tộc thiểu số, trong khi Giám đốc Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam Ayumi Konishi lưu tâm những rủi ro Việt Nam phải đối mặt khi tăng trưởng cao.

Ông này cho rằng bối cảnh phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đang thay đổi nhanh rất nhanh chóng. Lời giải đúng đắn cho các vấn đề trong một bối cảnh nhất định có thể sẽ không còn phù hợp trong môi trường hiện nay. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến các nước phải tìm mô hình phát triển mới. Các nhà tài trợ cam kết hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong những bước tiến mới khi Việt Nam tiếp nhận trách nhiệm của một nước thu nhập trung bình. Ðại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba nhấn mạnh các cam kết ODA cũng như thời gian tới sẽ giúp Việt Nam chuẩn bị xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ.(SBTN)