BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THĂM HOA THỊNH ÐỐN

@ 15 December 2009 07:02 PM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Tiếp tục theo dõi chuyến viếng thăm Hoa Thịnh Ðốn của Bộ trưởng Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam là Phùng Quang Thanh, nguồn tin cho biết chính phủ Hoa Kỳ hiện đang cân nhắc việc bán vũ khí không có tính cách huỷ diệt cho Việt Nam và Lebanon vì co rằng quan hệ an ninh giữa các bên đã thăng tiến trong thời gian qua. Hôm nay tướng Phùng Quang Thanh sẽ họp với Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates tại Ngũ Giác Ðài. Phó đô đốc Jeffrey Wieringa, chỉ huy trưởng Cơ Quan Hợp Tác An Ninh Quốc Phòng Hoa Kỳ, cho biết mọi chuyện hợp tác quân sự song phương giữa Việt Nam và Mỹ còn trong giai đoạn khởi đầu. Vẫn theo lời ông, Việt Nam là một đất nước có bờ biển dài, cần tăng cường lực lượng tuần duyên và mạng radar cho vùng duyên hải. Theo ông thì công việc tiên khởi là huấn luyện Anh ngữ cho các sĩ quan quân đội Việt Nam, kế tiếp là những chương trình huấn luyện và giáo dục quân đội quốc tế của Hoa Kỳ, thường được tiến hành miễn phí cho quân đội các nước đồng minh với Mỹ, trước khi tiến tới những bước cụ thể hơn.
 
Cơ Quan Hợp Tác An Ninh Quốc Phòng của Hoa Kỳ chuyên thương thảo bán khí giới không có tính hủy diệt cho các nước, hiện làm việc với 218 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều người cho rằng Hà Nội đang muốn bắt tay với Hoa Kỳ để cân bằng sức mạnh đối với Trung cộng trong vấn đề tranh chấp ngoài biển đông, tuy nhiên hiện nay hai phe thân Trung cộng và thân Mỹ trong nước vẫn đang đấu đá nhau, và các quan sát viên cho rằng phe thân Trung cộng đang có vẻ thắng thế.(SBTN)