Thánh Thất Cao Ðài tại Ðịnh Quán bị tấn công

@ 30 December 2009 12:07 PM
Thanh Quang, phóng viên RFA
2009-12-29

Ðài Á Châu Tự Do chúng tôi vừa được tin Thánh Thất Ðịnh Quán tại Ðồng Nai của Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ bị xã hội đen, công an, bộ đội và một số viên chức chính quyền tấn công liên tục trong mấy ngày nay.

Photo courtesy of Chơn Pháp Cao Ðài

Cuộc họp giữa Chính quyền, Hội Ðồng Chưởng Quản và Thánh Thất Ðịnh Quán hôm 19-11-2008.

Thanh Quang liên lc vi mt chc sc Ðo Cao Ðài Chơn Truyn, ông Trn Ngc Thun, Chánh Tr S Gia Canh thuc Thánh Tht Ðnh Quán, đ tìm hiu tình hình này.

Hi Ðng Chưởng Qun?

Ông Trn Ngc Thun:  Thánh Tht Ðnh Quán ca chúng tôi là đa s toàn đo t truc ti nay din đo thun tuý, bây gi coi như là phe bên Hi Ðng Chưởng Qun đương thi bây gi đến phá cơ ngơi ca chúng tôi nhiu ln, đi khái ngày 22 tháng 10 âm lch năm ri đó, 19 tháng 11 năm 2008 đó, thì chúng tôi đã trình bày dt khoát, nói dt khoát là không có hp tác vi Hi Ðng Chưởng Qun.

Thanh Quang:  Thưa, trưc khi ông trình bày tiếp thì xin ông nói rõ ti sao li không hp tác vi Hi Ðng Chưởng Qun?

Ông Trn Ngc Thun:   Không hp tác vi Hi Ðng Chưởng Qun là ti vì hin nay Hi Ðng Chưởng Qun làm không đúng vi li Chơn Pháp ca Ði Ðo thành th ra h sa đi tùm lum, mà Thánh Tht Ðnh Quán chúng tôi có t năm 1969 cho ti năm nay thì đây hi trước là Văn Phòng Châu Ðo Tc Ðo ca Ðng Nai, thành th ra h sa vi li nhng người lãnh đo ca Hi Ðng Chưởng Qun thường là không có đo đc my, thành ra chúng tôi không chp nhn.

Có ba mt chính quyn t cp tnh tr xung đu chng kiến thì h không có làm vic được. T by lâu nay chúng tôi c b hăm he hoài. Ði khái là hôm 11 tháng 11 va ri Hi Ðng Chưởng Qun cho người vô kiếm chuyn gây s đánh ông Hng Th Ðc. Ri ti  ngày 12 là nó vin c l tiu tường ca v cu chánh tr s Ðnh Quán thì bt đu gây s đánh người na.

Liên tục bị tấn công

Thanh Quang:  Thưa, ông nói trường hp này là din ra vào Th By và Ch Nht?

Ông Trn Ngc Thun:  Th By và Ch Nht va ri nè! D, đó thành th ra h đánh người nhưng mà chúng tôi hoàn toàn là nhng người tu hành thun tuý, mình có đo đc. Nếu mà bây gi lt khăn đóng áo dài mà đi phó vi h thì mình còn gì ra nét đo, cho nên chúng tôi phi nhn.

Trong khi nhn đó thì anh em chúng tôi phi đi cái giá rt đt là tt c đu b đánh b thoi hết. Trong lúc mà bc xúc quá, cùng cc quá, chúng tôi li cu cu vi chính quyn, thì trc tiếp chúng tôi đã ti chính quyn huyn Ðnh Quán và chính quyn th trn thì người ta nói rng Thánh Tht Ðnh Quán ca các anh t trước ti nay tranh giành quyn lc.

Nói như vy thì chúng tôi rt thy là nhc nhã. Chúng tôi có tranh giành gì đâu, (chúng tôi) không chp nhn làm theo Hi Ðng Chưởng Qun và hp tác vi Hi Ðng Chưởng Qun mà thôi, mà bây gi h dùng bo lc, h ti h làm như vy thì bước cui cùng, phút cui cùng mà bí quá thì chúng tôi phi nh ti công lý ca nhà nước hin hành. Nhưng mà chúng tôi kêu rát c, có c công an huyn, trung tá công an huyn và thiếu tá công an huyn, tôi năn n h, tôi van xin h.

Chính tôi nè, là các anh can giùm vic này. Vic gì ni b còn có cách gii quyết ôn hoà ch không phi là thượng tay thượng chân như thế này thì nó không có ra v đo dc, mà hơn na Thánh Tht Ðnh Quán người ta nhìn vào người ta nói Thánh Tht Ðnh Quán lúc nào cũng cãi ln, gây ln.

Ðó, my ba rày xôn xao, tôi cm thy nhc nhã vô cùng, thì chính quyn cũng làm ngơ. Cái này rõ ràng là chính quyn coi như là đ cho h t đng hành hung như thế. Bí quá thì chúng tôi mi nói rng bây gi đ cho yên cái vic này thì tôi giao cái thành tht này cho chính quyn, chính quyn nói không tiếp nhn và chính quyn tr li rng gi giao cho Hi Ðng Chưởng Qun.

Chúng tôi không hp tác vi Hi Ðng Chưởng Qun làm sao giao? Chúng tôi giao cho chính quyn ri chính quyn gii quyết vn đ đánh người như thế này, cái đo đc ca Hi Ðng Chưởng Qun như thế cho ra l đi ri tính sao tính, nhưng mà chính quyn cũng không nhn mà c đ din biến vy mãi cho ti cui cùng thì bà con đng đo k khóc người la, thì tp trung ra ngoài Thánh Tht đ coi h làm, ch gi chúng tôi biết nói sao bây gi!

Thanh Quang: Ngay bây gi thì tình hình ra sao, thưa ông?

Ông Trn Ngc Thun:  Ngay bây gi được s bo h ca nhà nước thì bên phe Hi Ðng Chưởng Qun chiếm ly Thánh Tht hin ti cho nên anh em chúng tôi bây gi đang nhà.

Thanh Quang:  Thánh Tht Ðnh Quán như vy là có b đp phá hư hi như thế nào không?

Ông Trn Ngc Thun:  Thánh Tht trên Chánh Ðin, Ðin Th thì không có đp phá, nhưng mà dưới hu đin c tình xô xát thành th ra ri đp ngay c bàn Thánh T, Hin T và đp ca ca Chánh Tr S quyn cai qun Phòng Phước Ðc, đp ca ri khiêng ng lôi ra, ôm đ dt ra, t đng h làm. Cui cùng bc xúc qua, đ cho nó im thì chúng tôi đành phi đ cho h t tung t tác ch gi làm sao bây gi?

Kế hoạch ứng phó

Thanh Quang:  Như vy thì hin các tín đ Cao Ðài Thánh Tht Ðnh Quán cũng như nhng tín đ chơn truyn các nơi khác có kế hoch ng phó ra sao trong thi gian có th khó khăn săp ti hay không?

Ông Trn Ngc Thun:  Chương trình sp ti thì bây gi chúng tôi đã kêu réo chính quyn đa phương dường như bt lc ri thì chúng tôi phi nh ti chính quyn ca cp cao hơn, thì đó là bn phn chúng tôi làm sp ti, nhưng mà cái công lý như thế này, hin ti trước mt như thế này thì cũng chưa biết ra làm sao na.

Thanh Quang:  Như ông va gii thích thì chi phái Hi Ðng Chưởng Qun mun chiếm cơ ngơi ca Ði Ðo Tam Kỳ Ph Ð?

Ông Trn Ngc Thun: Lý do chính là bây gi h mun chiếm Thánh Tht Ðnh Quán cũng như là h đang chiếm Toà Thánh Tây Ninh mà t by lâu nay trên báo đài các anh đu biết đó, thì Thánh Tht Ðnh Quán bây gi h quyết san bng cho bng được, h quyết chiếm cho bng được Thánh Tht Ðnh Quán cho nên bt c mt th đon nào h cũng có th làm được hết .

Thanh Quang:  Thưa, nhân đây ông có mun lên tiếng gì thêm na vi công lun trong và ngoài nước?

Ông Trn Ngc Thun:   Bây gi chúng tôi là dng thp c bé ming, chúng tôi ging như con côi lc m vy, yêu cu tt c đng đo khp nơi ng h tinh thn chúng tôi và giúp đ chúng tôi đ mà gi gìn chơn truyn cũng như vt cht.

Thanh Quang:  Cm ơn ông Trn Ngc Thun, Chánh Tr S Gia Canh thuc Thánh Tht Ðnh Quán.

(source: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/CaoDai-oratory-in-DinhQuan-attacked-TQuang-12292009113137.html)