THỊ XÃ WESTMINSTER KÊU GỌI ÐƯA CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀO CPC VÌ ÐÀN ÁP GIÁO XỨ ÐỒNG CHIÊM

@ 2 February 2010 05:05 PM
Tin Westminster - Các vị dân cử gốc Việt đang hăng say hoạt động trong khi bước vào năm tuyển cử đầy sôi động năm nay. Từ Quận Cam tới New Orleans, nơi nào cũng sôi động. Nghị viên Tyler Diệp tức Diệp Miên Trường, thông báo rằng Hội Ðồng Thánh Phố Westminster trong tuần qua đã chính thức thông qua Nghị Quyết 4284 do Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường là tác giả. Nghị quyết này lên án nhà cầm quyền Hà Nội về vụ đàn áp giáo dân Ðồng Chiêm và cũng kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phải đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Tính đến nay, giáo xứ Ðồng Chiệm đã bi công an phong tỏa gần 30 ngày. Bản nghị quyết bằng Anh ngữ phổ biến cho thấy đã được Hội Ðồng Thành Phố Westminster thông qua với 5 phiếu thuận, không phiếu chống.

Trong khi đó, báo OC Register ghi nhận tình hình gây quỹ của các ứng viên ghế dân biểu liên bang vùng Little Saigon, với Dân Biểu Liên BangLoretta Sanchez của đảng Dân Chủ đã gây quỹ hơn 708,705 mỹ kim trong năm 2009, trong đó có 332,005 mỹ kim từ các nhóm hành động chính trị. Như thế bà Sanchez có trong tay 905,923 mỹ kim tiền mặt.
 
Luật sư Trần Thái Văn là đối thủ của bà gây quỹ được 440,027 mỹ kim. Nhà văn Quang Phạm tức Phạm Xuân Quang cũng của đảng Cộng Hòa, gây quỹ được 282,798 mỹ kim trong đó có 212,798 mỹ kim do chính ông đưa tiền túi vào ban vận động. Cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6 và tổng quát là ngày 2 tháng 11 năm 2010. Tại thành phố New Orleans tiểu bang Louisiana, dân biểu liên bang Cao Quang Anh đang tăng nỗ lực để tranh phiếu nơi Ðảng Cộng Hòa mà ông là đaị diện lại là thiểu số ở New Orleans. Báo chí địa phương cho rằng ông chỉ có thể thắng cử vào tháng 11 bằng cách lột bỏ nhãn hiệu đảng phái, và phải hoạt động độc lập, bỏ phiếu theo lương tâm mình và làm việc tận lực cho người dân ở vùng New Orleans từng bị bão Katrina tàn phá.(SBTN)