NHẠC PHẨM TRẢ LẠI CHO DÂN VÀ CÁC TIẾNG HÁT CỦA TRUNG TÂM ASIA

@ 27 July 2013 09:00 PM
Tin Garden Grove - Nhạc sĩ Trúc Hồ và anh chị em nghệ sĩ Asia vừa cho ra mắt một nhạc phẩm mới của một tác giả trong nước để tiếp lửa cho phong trào Triệu Con Tim, mời quý vị cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân qua các tiếng hát Y Phương, Ðan Nguyên, Quốc Khanh, Nguyên Khang và Mai Thanh Sơn: