Playing: Những ai chống Tập Cận Bình?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 24-Jan-2019
  1. Những ai chống Tập Cận Bình?
  2. Sau Venezuela, tới lượt Cuba!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)