Playing: Trái táo Apple đã héo

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 28-Jan-2019
  1. Mặt thật của hiện tượng di dân tại Hoa Kỳ
  2. Trái táo Apple đã héo

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)