Playing: Hòa đàm tại Afghanistan

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 30-Jan-2019
  1. Bắt mạch dân Mỹ
  2. Hòa đàm tại Afghanistan

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)