Playing: Thổ Nhĩ Kỳ nắn gân Trung Cộng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 12-Feb-2019
  1. Thổ Nhĩ Kỳ nắn gân Trung Cộng
  2. Giải phẫu một vụ sụp đổ, Iran 40 năm về trước

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)