Playing: Thượng đỉnh Trump-Kim - Định Nghĩa!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 25-Feb-2019
  1. Thượng đỉnh Trump-Kim - Định Nghĩa!
  2. ZTE và Hoa Vi dưới gót giầy Hoa Kỳ!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)