Playing: Đại gia được trợ thuế khi hối lộ cho con vào đại học ưu tú!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 14-Mar-2019
  1. Đại gia được trợ thuế khi hối lộ cho con vào đại học ưu tú!
  2. Thời thế tạo anh hùng, hay anh hùng tạo thời thế?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)