Playing: Về vụ thảm sát tại New Zealand

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 19-Mar-2019
  1. Âu Châu sẽ bấu vào đâu?
  2. Về vụ thảm sát tại New Zealand

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)