Playing: Tổng thống Kazakhstan từ chức để trường trị!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 20-Mar-2019
  1. Ảo vọng ngưng chiến trong thương chiến Mỹ-Hoa
  2. Tổng thống Kazakhstan từ chức để trường trị!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)