Playing: IMF: Kinh tế toàn cầu bị đình trệ nhưng không suy trầm

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 10-Apr-2019
  1. IMF: Kinh tế toàn cầu bị đình trệ nhưng không suy trầm
  2. Nhiệm kỳ thứ năm cho Thủ tướng Netanyahu

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)