Playing: Một trận tuyến Mỹ-Hoa khác - đất hiếm

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 22-May-2019
  1. Một trận tuyến Mỹ-Hoa khác - đất hiếm
  2. Hong Kong hết là Cảng Thơm!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)