Playing: Khi người nông dân cầm bút và... xây cầu!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 27-May-2019
  1. Chiết chiêu thương chiến Mỹ-Hoa
  2. Khi người nông dân cầm bút và... xây cầu!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)