Playing: Bắc Kinh chỉ đạo việc tường thuật và diễn giải trận thương chiến

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 29-May-2019
  1. Thương tiếc Giáo sư Nguyễn Quảng Tuân
  2. Bắc Kinh chỉ đạo việc tường thuật và diễn giải trận thương chiến

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)