Playing: Ba Tư ứ hự, Âu Châu lầu bầu!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 07-Aug-2018
  1. Ba Tư ứ hự, Âu Châu lầu bầu!
  2. Chính sách Công nghiệp là Công cụ cho Bắc Kinh

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)