Playing: Khủng bố 9/11 và Khủng hoảng Hồi giáo

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 11-Sep-2018
  1. Vụ 9/11 và những sai lầm của Hoa Kỳ
  2. Khủng bố 9/11 và Khủng hoảng Hồi giáo

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)