Playing: Vì sao thương chiến Mỹ-Hoa chưa dứt?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 17-Sep-2018
  1. Vì sao thương chiến Mỹ-Hoa chưa dứt?
  2. Toàn Cầu Hóa Dại!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)