Playing: Náo loạn tại Miệt Dưới - Chuyện nước Úc

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 19-Sep-2018
  1. Náo loạn tại Miệt Dưới - Chuyện nước Úc
  2. Từ Tổng Suy Trầm tới Thương chiến Mỹ-Hoa

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)