Playing: Tình yêu trong chiến tranh ngục tù

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 14-Nov-2018
  1. Nguyên nhân cháy rừng tại California
  2. Tình yêu trong chiến tranh ngục tù

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)