Playing: Brexit chưa xong!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 15-Nov-2018
  1. Brexit chưa xong!
  2. Thương chiến Mỹ-Hoa 2019

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)