Playing: Địch vận của Trung Cộng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 21-Nov-2018
  1. Merkel Mắc Cạn
  2. Địch vận của Trung Cộng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)