Playing: Phong trào "Áo Vàng" và cuộc Cách mạng Bất khả tại Pháp!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 28-Nov-2018
  1. Cử tri Đài Loan thất vọng
  2. Phong trào "Áo Vàng" và cuộc Cách mạng Bất khả tại Pháp!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)