Playing: Hoa Kỳ và Trật tự Thế giới

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 03-Dec-2018
  1. Hoa Kỳ và Trật tự Thế giới
  2. Âu Châu thay ngựa giữa dòng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)