Playing: Thị trường chung ASEAN và thách thức của một giấc mơ

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Thị trường chung ASEAN và thách thức của một giấc mơ
Thị trường chung ASEAN và thách thức của một giấc mơ (tt)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)