Playing: Iran và Saudi Arabia: Mâu thuẫn dân tộc và đạo pháp

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Iran và Saudi Arabia: Mâu thuẫn dân tộc và đạo pháp
Iran và Saudi Arabia: Mâu thuẫn dân tộc và đạo pháp (2)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)