Playing: Trung Quốc: Sen đầm Quốc tế hay Hung đồ Quốc tế

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Trung Quốc: Sen đầm Quốc tế hay Hung đồ Quốc tế

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)