Playing: Trung Quốc gian trá, Hoa Kỳ gian hùng

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Trung Quốc gian trá, Hoa Kỳ gian hùng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)