Playing: Bàn tay của Mỹ trong sự thay đổi tại Việt Nam?

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Bàn tay của Mỹ trong sự thay đổi tại Việt Nam?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)