Playing: Putin đưa quân vào Syria và Obama ngạc nhiên!

GIỜ GIẢI ẢO - NguoiViet-TV với
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và
nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Putin đưa quân vào Syria và Obama ngạc nhiên!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự  (Livestream của KTG Nguyễn Xuân Nghĩa)