Chúng Tôi Muốn Sống 4/11
Cuốn phim Chúng Tôi Muốn Sống (We Want To Live) trình bày cuộc đời của đại đội trưởng Vinh trong quân đội Việt Minh. Anh là một chiến sĩ quốc gia, hăng say chiến đấu cho nền độc lập của Việt Nam. Anh trở thành nạn nhân của chế độ vào lúc cộng sản áp dụng lý thuyết đấu tranh giai cấp.
Diễn tiến của câu chuyện đã cho thấy không giai cấp nào có thể sống được dưới chế độ cộng sản: từ cán bộ đến chiến sĩ, phú nông hay bần cố nông; tất cả đều bị lợi dụng theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ một cách vô nhân đạo.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11


Tác giả: Vĩnh Noãn
Trình bày: Lê Quỳnh - Mai Trâm


FreeViet Video
  • Nhac Viet
  • Nhac Ngoai Quoc
  • Tai Lieu
  • FreeVietNews HOME