VC bắt đầu cho báo chí nói về vụ Bauxite ở Tây Nguyên

@ 16 April 2009 01:37 AM

Tin Lâm Ðồng - Các bài báo trên trang điện tử Việt Nam Net trực thuộc bộ Thông tin và Truyền thông của Cộng sản Việt Nam, là nơi duy nhất đăng tải các tin tức về vụ công nhân Trung cộng đến Việt Nam, trong lúc cả nước đang sôi sục phản đối việc Hà Nội cho phép công ty Trung cộng vào vùng Tây nguyên khai thác bauxite. Bài báo hôm nay cho thấy mục đích của bộ Thông tin Văn hóa CSVN đưa các tin này chỉ để giải thích việc Trung cộng đưa công nhân sang làm việc và sinh sống ở Ðắc Nông.

Bài báo thú nhận rằng từ tháng 11 năm ngoái, những đợt công nhân Trung Cộng đầu tiên đã có mặt tại công trường bô-xít Tân Rai huyện Bảo Lâm, Lâm Ðồng, nhưng mãi đến tháng 2 năm nay mới có tin lọt ra ngoài cho biết nội vụ. Bài báo cho biết bây giờ, công việc san phẳng diện tích hơn 50 mẫu và hàng ngàn người hối hả thi công trên nền đất đỏ lầy lội.

Theo quản đốc của đơn vị nhà thầu Chalico Trung Cộng thì công nhân nước này hiện có mặt tại đây khoảng 700 người. Họ đến từ nhiều địa phương khác nhau từ Trung Hoa đại lục như Sơn Ðông, Sơn Tây, Quảng Ðông. Người này cũng thú nhận trước đây số lượng công nhân Trung Cộng có thể lên đến 2000 người. Trong suốt nhiều tháng qua, cuộc sống người dân địa phương của thị trấn Lộc Thắng huyện Bảo Lâm, Lâm Ðồng đã đảo lộn vì sự có mặt của những công nhân này.

Giới am tường chính trị và quân sự thì cho rằng, việc khai thác Bauxite chỉ là mặt bên ngoài có vẻ ồn ào để che dấu mưu đồ của Trung cộng chôn dấu các vũ khí và phương tiện chiến lược là hệ thống định vị ở mặt đất kết hợp với hệ thống vệ tinh của Trung cộng. Hệ thống này sẽ được dùng để điều khiến các hỏa tiễn tầm xa có thể khống chế toàn cõi Ðông Dương.

{nl}{nl}