PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT TỪ VIỆT NAM: GIÁO DÂN THÁI HÀ BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI BÁO CHÍ ĐĂNG TIN SAI SỰ THẬT

@ 2 May 2009 07:17 AM
Tin Saigon - Như tin SB-TN đã loan về việc giáo dân Thái Hà lần đầu{nl}tiên đã thực hiện cuộc biểu tình phản đối một tờ báo đăng tin sai sự{nl}thật khi bôi nhọ người Phát ngôn viên của giáo xứ này là linh mục{nl}Nguyễn Văn Khải, hôm nay thông tín viên SB-TN từ trong nước có tin thêm{nl}về việc này, mời quý vị cùng theo dõi trong bản tin đặc biệt từ Việt{nl}Nam sau đây (video 3 phút).(SBTN) {nl}{nl}{nl}{nl}{nl}