CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ NỘP HỒ SƠ THỀM LỤC ĐỊA BIỂN CHO ỦY BAN LIÊN HIỆP QUỐC

@ 8 May 2009 08:19 PM
Tin đặc biệt của đài SB-TN - Trước những quan tâm của người Việt khắp nơi trên thế giới về hạn chót nộp hồ sơ thềm lục địa cho ủy ban Liên Hiệp Quốc về vấn đề lãnh hải và lãnh thổ, ngày hôm qua 6 tháng 5 có tin nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã nộp hồ sơ về thềm lục địa chung với Mã Lai. Chi tiết về hồ sơ vẫn chưa được phổ biến, nhưng những người biết chuyện cho hay hồ sơ chỉ nói về thềm lục địa 200 hải lý mà không đề cập đến giới hạn ngoài 200 hải lý của thềm lục địa, nhất là ở hai phần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đã không được nhắc tới trong hồ sơ này. Như vậy một số người nhận định rằng có thể Trường Sa coi như đã bị chia cắt, và Hoàng Sa cũng có thể mất vĩnh viễn hoặc cũng bị chia cắt như vậy. Người ta đang chờ đợi hồ sơ này sẽ được phổ biến để có thể so sánh với những họa đồ và bản đồ trước kia.

Tưởng cũng cần nhắc lại là ngày cuối cùng để các nước nộp hồ sơ về lãnh hải là ngày 13 tháng 5, trước đây nhiều người cho rằng Cộng sản Việt Nam sẽ bị áp lực của Trung cộng để không nộp hồ sơ này nhưng trước những phản ứng dữ dội của người dân trong nước cũng như tại hải ngoại, cuối cùng Hà Nội đã nộp đơn nhưng chi tiết về hồ sơ biển vẫn chưa được giải quyết. Trong khi đó tại hải ngoại, những người quan tâm cũng đã lập ra một ủy ban đặc biệt để đối phó với việc nộp hồ sơ biển trong trường hợp Hà Nội không nộp hồ sơ. Ủy ban đã soạn thảo một bức thơ gởi cho ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Ban Ki-Moon, do cựu Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa là ông Nguyễn Bá Cẩn đại diện.

Lá thơ viết rằng đối với tất cả người dân nước Việt Nam Cộng Hoà hiện đang sống trong nước Việt Nam và tại hải ngoại, đã gởi đến tổ chức Liên Hiệp Quốc hồ sơ về thềm Lục Ðịa vượt quá 200 hải lý đo từ đường ranh cơ bản, căn cứ vào các Ðiều 73 của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Nghị Quyết số 3 của Ðệ Tam Nghị Hội về Luật Biển. Lá thơ cho biét nước Việt Nam Cộng Hòa là một Quốc Gia thành hình hợp pháp theo đúng các nguyên tắc Công Pháp Quốc Tế, được hơn 80 quốc gia trên thế giới thừa nhận, kể cả bốn nước Pháp, Anh, Mỹ, và Trung cộng trong số năm quốc gia thành viên của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Việt Nam Cộng Hoà đã được nhận vào các tổ chức kỹ thuật của Liên Hiệp Quốc. Quốc Gia hợp pháp này đã là nạn nhân của cuộc chiến tranh xăm lược bằng võ lực bởi Cộng sản Việt Nam từ năm 1949 đến năm 1975.

Bất kể nhiều lần can thiệp của Cộng Ðồng Quốc Tế qua ba hiệp ước quốc tế, Hiệp Ðịnh Genève năm 1954 và Hiệp Ðịnh Paris năm 1973 cùng với Văn Bản Cuối Cùng ngày 3 tháng 2 năm 1973 của Hội Nghị Quốc Tế về Việt Nam, Cộng sản Việt Nam vẫn liên tục tiến hành cuộc xâm chiếm miền Nam và đưa đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vì thế ủy ban hiện là chính phủ chính phủ hợp pháp cuối cùng của Việt Nam Cộng Hoà đệ trình hồ sơ này lên Ủy ban Ranh Giới Thềm Lục Ðịa để ấn định Thềm Lục Ðịa vượt quá 200 hải lý đo từ đường ranh cơ bản để bảo đảm quyền lợi và quyền của người dân Việt Nam. Lá thơ mong mỏi tổ chức Liên Hiệp Quốc và đặc biệt là ông Tổng thư ký Ban Ki-Moon hãy giúp cho Việt Nam được bảo toàn quyền lợi chính đáng và chủ quyền của đất nước, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay vì áp lực của ngoại bang nên đã không thực hiện việc này. Hiện đã có rất nhiều hội đoàn, đoàn thể, tổ chức và cá nhân ký tên vào lá thơ và hồ sơ gởi cho Liên Hiệp Quốc.

SB-TN sẽ theo dõi và có tin gì mới sẽ gởi đến quý vị khán thính giả về việc này.

{nl}{nl}