NHẬN ĐỊNH CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

@ 16 May 2009 07:20 AM
Tin Geneve - Sau khi nghe bản báo cáo về nhân quyền do Cộng sản Việt Nam trình bày, cũng như nghe những chất vấn của các quốc gia và các tổ chức phi chính phủ khiến cho đại diện Hà Nội phải bối rối, Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm qua đã cho phổ biến bản nhận định cuối cùng về báo cáo kiểm điểm định kỳ về nhân quyền của Việt Nam hiện nay. Bản nhận định mà nhóm làm việc của Hội đồng đưa ra cho rằng dù Việt Nam đã đạt được một số tiêu chuẩn về nhân quyền mà hiến chương Liên Hiệp Quốc quy định, tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề khác cần phải cải thiện. Những đề nghị được nêu bao gồm việc tôn trọng quyền tự do báo chí và quyền phát biểu, quyền tự do tôn giáo, đồng thời cải tiến những luật lệ không rõ ràng. Những luật được viện dẫn gồm điều luật 88 tuyên truyền chống phá nhà nước, điều luật 258 lợi dụng tự do dân chủ để xâm phạm quyền lợi quốc gia. Nhóm làm việc thuộc cơ chế nhân quyền Liên Hiệp Quốc đề nghị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thừa nhận quyền chính đáng của một cá nhân hay một nhóm khi vận động cho vấn đề nhân quyền.

Sau cùng Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đề nghị các bản án tử hình cần phải minh bạch, cung cấp đầy đủ con số của các tù nhân bị tử hình và không được coi đây là bí mật quốc gia. Ðây là một thất bại lớn lao cho Hà Nội và ngay lập tức Việt Nam đã bác bỏ những đề nghị này và cho rằng vẫn đang quyết tâm theo đuổi chính sách bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.{nl}{nl}