ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM MẠNH MẼ TỐ CÁO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ VỤ BIỂN ĐÔNG VÀ VỤ BAUXITE

@ 30 May 2009 03:41 PM

 

{nl}

Tin Hà Nội - Chưa bao giờ sự toàn vẹn của lãnh thổ lại đặt ra cho người Việt nhiều suy nghĩ như hiện nay. Biển Ðông trở thành nơi Trung Cộng đòi hỏi chủ quyền và đưa chiến hạm tới diễn võ dương oai, trong nước một số tướng lãnh về hưu lo ngại trước sự xuất hiện của người Hoa tại Tây Nguyên dưới danh nghĩa công nhân xây dựng nhà máy tuyển quặng bauxite. Một số người lo ngại về thế nước, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trước tham vọng ngày một rõ hơn của Trung Cộng muốn kiểm soát toàn bộ Biển Ðông. Phiên họp của Quốc hội diễn ra một cách bình lặng trong năm ngày đầu, các Bộ trưởng đọc báo cáo, đại biểu Quốc hội lắng nghe và đặt câu hỏi nếu họ thấy cần. Hôm qua phiên họp trở nên sôi nổi hơn nhiều khi các đại biểu tranh luận về kế hoạch khai thác bauxite ở Tây Nguyên của nhà nước.

Có đại biểu hoài nghi, đại biểu ủng hộ. Và không ít người đứng trung dung. Và có những lời phát biểu rất mạnh mẽ chỉ trích cách hành xử của Ðảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Một trong những người lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ nhất là một sử gia tên Dương Trung Quốc, đã nhắc đến hai thách thức lớn Việt Nam phải đương đầu hiện nhân quyềny là nguy cơ suy giảm của nền kinh tế và những đe dọa của Trung cộng ở biển Ðông. Nhận thấy đây là một bài phát biểu rất quan trọng, SB-TN mời quý vị cùng theo dõi nguyên văn sau đây, nhưng cũng xin cáo lỗi về những từ ngữ được dùng theo lối Cộng sản, cũng như hình ảnh quay tại Quốc Hội có tượng Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng, chúng tôi mong quý vị thông cảm và theo dõi bài phát biểu của đại biểu Quốc Hội Dương Trung Quốc sau đây:

(video insert)

Vừa rồi là phần phát biểu của một đại biểu Quốc Hội tại Hà Nội vào ngày hôm qua, cho thấy những đại biểu bù nhìn của Quốc Hội Cộng sản Việt Nam không còn muốn làm bù nhìn nữa, và cũng sẵn sàng nói lên tiếng nói mạnh mẽ để chỉ trích Ðảng và nhà nước, đang làm cho Hà Nội hết sức bối rối và chưa biết sẽ giải quyết vấn đề bauxite và biển đông như thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và có tin gì mới sẽ tường trình cùng quý khán thính giả của đài.(SBTN)