HƠN 1000 CÔNG NHÂN NGỪNG VIỆC ĐỂ PHẢN ĐỐI CẮT TRỢ CẤP LƯƠNG

@ 3 June 2009 05:01 AM
{nl}{nl}
{nl}


Tin{nl}Thủ Ðức - Trong khi tình hình tranh chấp tại Xí nghiệp 1 tại quận Thủ{nl}Ðức Saigon chưa được giải quyết ổn thỏa, thì sáng hôm qua hơn 1000 công{nl}nhân Xí nghiệp 2 thuộc Công ty Thương mại Hải Vinh đã đồng loạt ngừng{nl}việc. Nguồn tin cho biết tranh chấp khởi phát từ chiều ngày 29 tháng 5,{nl}khi công nhân phản ứng việc cắt tiền trợ cấp lương từ 10,000 đồng xuống{nl}còn 5000 đồng một người mỗi ngày, không cho nghỉ phép năm 2008, nữ công{nl}nhân có con dưới 12 tháng tuổi không được nghỉ sớm 1 giờ mỗi ngày.
 
Bất{nl}mãn lớn nhất của công nhân là công ty chậm trả trợ cấp thôi việc cho{nl}công nhân đã nghỉ việc; kéo dài thời gian thử việc và không giao hợp{nl}đồng lao động cho công nhân giữ một bản theo quy định. Sau khi công{nl}nhân đình công toàn bộ, phía công ty đồng ý cam kết sửa sai đồng thời{nl}thông báo kết quả giải quyết tranh chấp cho tập thể công nhân biết.{nl}Sáng cùng ngày, trước hành vi cố tình né tránh giải quyết chế độ chính{nl}sách cho công nhân của doanh nghiệp này, đã có gần 100 công nhân xí{nl}nghiệp 1 xin bắt đầu thủ tục khởi kiện ông Hà Minh Hải, Giám đốc Công{nl}ty Thương mại Hải Vinh ra tòa.(SBTN)
{nl}{nl}