GIÁO DÂN THÁI HÀ TẬP HỌP TRƯỚC QUẬN ĐỐNG ĐA PHẢN ĐỐI VỀ VỤ CHIẾM HỒ BA GIANG

@ 17 June 2009 06:47 AM
{nl} Tin Hà Nội - Trong phóng sự đặc biệt từ Việt Nam hôm nay cho biết một{nl}số đông giáo dân tại giáo xứ Thái Hà đã kéo đến văn phòng ủy ban Nhân{nl}dân quận Ðống Ða Hà Nội, sau khi nghe tin linh mục Bề Trên Matthew Vũ{nl}Khởi Phụng cùng các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại Hà Nội sẽ lên làm{nl}việc với cán bộ quận Ðống Ða về vụ tranh chấp khu đất Hồ Ba Giang. Ðông{nl}đảo anh chị em giáo dân đã kéo đến văn phòng quận này để biểu tình phản{nl}đối, và đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lại khu đất này{nl}cho giáo xứ. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh của cuộc biểu tình{nl}sau đây (video 3 phút,{nl}youtube).