LUẬT SƯ CÙ HUY HÀ VŨ TIẾP TỤC NẠP HỒ SƠ KHỞI KIỆN THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG LÊN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

@ 7 July 2009 01:54 AM
{nl}{nl}{nl}

 
Tin{nl}Hà Nội - Việc Luật sư Cù Huy Hà Vũ khởi kiện Thủ Tướng Cộng sản Việt{nl}Nam Nguyễn Tấn Dũng về quyết định cho khai thác Bauxite ở Tây Nguyên,{nl}bị Tòa Án Nhân Dân Hà Nội trả lại đơn với lý do tòa án nhân dân chỉ thụ{nl}lý đơn kiện từ cấp bộ trưởng trở xuống. Sau đó ông này đã trả lời các{nl}cuộc phỏng vấn của báo chí và cho biết sẽ kháng án lên tòa tối cao, vì{nl}cho rằng việc ông khởi kiện không phải nhắm vào cá nhân Nguyễn Tấn Dũng{nl}mà là cả ban lãnh đạo của nhà nước Cộng sản Việt Nam, vì đã ra một chủ{nl}trương không có lợi cho đất nước, ít nhất trong giai đoạn hiện nay. Ong{nl}nói ông đã biết trước là đơn kiện của ông sẽ vấp phải rào cản của cả{nl}một hệ thống chính trị Việt Nam, và Tòa Án Nhân Dân Tối Cao cũng nằm{nl}trong hệ thống chính trị đó, cho nên cái việc Tòa Án Nhân Dân Tối Cao{nl}sẽ tìm cách để thoái thác thụ lý đơn khởi kiện của ông là điều dễ hiểu.{nl}
 
Nhưng ông nói muốn là một chuyện, còn khả năng{nl}thoái thác được hay không lại là một chuyện khác. Theo ông thì tòa án{nl}tối cao còn có thể bác đơn thụ lý vì đây là việc chưa có tiền lệ ở Việt{nl}Nam, chưa bao giờ có chuyện Thủ tướng là bị đơn cả, và có thể là tòa án{nl}phải xin phép quốc hội lập ra một tòa án đặc biệt để thụ lý đơn khởi{nl}kiện của ông và đưa vụ án ra xét xử. Ông cũng nhắc lại rằng nếu việc{nl}ông có thể khởi kiện Nguyễn Tấn Dũng thì những công dân Việt Nam khác{nl}cũng có thể gởi đơn khởi kiện tương tự, lúc đó số lượng nhiều sẽ trở{nl}thành một vấn đề rất là lớn mà các tòa án nhân dân ở Việt Nam phải xem{nl}xét. Việc này đang được nhiều người chú ý và có thể tạo ra một phong{nl}trào mới tại Việt Nam, mọi người đang chờ xem.(SBTN)
{nl}{nl}