CĂNG THẲNG TẠI TU VIỆN BÁT NHÃ VẪN TIẾP TỤC KÉO DÀI, GẦN 400 TU SINH BỊ CẮT LƯƠNG THỰC NƯỚC UỐNG SUỐT 4 NGÀY QUA

@ 7 July 2009 03:00 AM
{nl}{nl}{nl}

 
Tin{nl}Bảo Lộc - Gần 400 tu sinh có liên hệ với Thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn{nl}đang ở trong Tu viện Bát Nhã qua ngày hôm nay, trong lúc Thượng tọa chủ{nl}trì ở đây đòi họ phải ra đi. Thượng Tọa Thích Ðức Nghi là viện chủ tu{nl}viện Bát Nhã, trước đây đã mời tăng thân Làng Mai về dạy đạo pháp cho{nl}hàng trăm chủng sinh, nhưng quan hệ hai bên đã trở nên căng thẳng trầm{nl}trọng. Cán bộ nhà nước và công an tỉnh Lâm Ðồng từ chối cung cấp tin{nl}tức cũng như bình luận về việc này. Trong khi đó thày Thích Trung Hải{nl}là người ở Tu viện Bát Nhã nhưng đang có mặt ở Pháp, cho biết hiện tại{nl}có khoảng 400 người, gồm các thầy và tu sinh, đang ở trong tu viện,{nl}không có điện nước, thức ăn, bị cô lập trong phòng đã 4 ngày qua. Vị{nl}giáo thọ của tu viện Bát Nhã nói nguyên nhân chính là sự thay đổi ý{nl}định của viện chủ tu viện.
 
Năm 2005 khi Thiền{nl}sư Nhất Hạnh được về Việt Nam lần đầu, đã để lại vài vị giáo thọ của{nl}Làng Mai theo yêu cầu của Thượng tọa Ðức Nghi. Thượng tọa cũng muốn{nl}chiêu sinh cho người học theo Làng Mai, nhưng nay những giáo thọ Làng{nl}Mai mang quốc tịch nước ngoài đều đã phải rời tu viện. Ðược biết từ năm{nl}ngoái, Thượng tọa Ðức Nghi đã tuyên bố ngừng bảo lãnh tạm trú cho 379{nl}tu sinh. Ðến ngày 8 tháng 8 năm ngoái, công an địa phương ra công văn{nl}trục xuất những tu sinh này khỏi tu viện vì không còn có sự bảo lãnh cư{nl}trú. Tuy vậy nhóm tăng ni sinh tiếp tục gửi thư kiến nghị đi các nơi.{nl}Vào tháng 11 có một cuộc họp ở Saigon với sự tham dự của đại diện Giáo{nl}hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo nhà nước. Quyết định rút ra từ{nl}cuộc họp là ủy quyền cho ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Ðồng giải quyết.
 
Ðến{nl}lượt Giáo hội Phật giáo ở Lâm Ðồng nói họ tạm thời bảo lãnh cho các vị{nl}tăng ni sinh này ở lại cho đến khi có giải pháp sau cùng. Tuy nhiên đến{nl}hôm nay, mọi việc vẫn không ngã ngũ mà càng trở nên căng thẳng. Thầy{nl}Thích Trung Hải cáo buộc Thượng tọa Ðức Nghi ngày càng cứng rắn hơn.{nl}Chủ nhật vừa rồi đích thân thày đã cho cắt điện nước. Và theo tin các{nl}vị bên nhà, có khoảng hơn 100 người dùng dao rựa rượt chém, cô lập các{nl}vị xuất gia. Các hãng thông tấn quốc tế liên lạc với Thầy Thích Ðồng{nl}Hạnh là phụ tá của Thầy Thích Ðức Nghi, nhưng cả thầy lẫn thầy Ðức Nghi{nl}từ chối trả lời. Một số bản tin trên mạng cho biết thái độ của Công an{nl}và nhà nước đã đến đây để quay phim cảnh đập phá, và bảo đây là chuyện{nl}nội bộ của tu viện nên họ không can thiệp.
 
Kể{nl}cả khi các vị tu sinh gửi đơn cáo buộc đã xảy ra bạo lực với họ, phía{nl}công an vẫn từ chối can thiệp. Tưởng cũng cần nhắc lại là vào năm 2005{nl}sau gần 40 năm xa quê hương, Thiền sư Thích Nhất Hạnh lần đầu tiên về{nl}thăm Việt Nam. Hai năm sau, ông quay trở lại Việt Nam để thực hiện lễ{nl}cầu siêu giải oan trong nước. Chuyến trở về năm 2007 gây chú ý đặc{nl}biệt, vì đây là lễ cầu siêu cho tất cả những đồng bào nào từng là nạn{nl}nhân của chiến cuộc không phân biệt Bắc Nam, chủng tộc, tôn giáo, chính{nl}kiến, già trẻ hay nam nữ. Nhiều người cho rằng thiền sư Nhất Hạnh đã bị{nl}Cộng sản Việt Nam lợi dụng để tuyên truyền là Việt Nam thật sự có tự do{nl}tôn giáo, nhưng ngay sau đó Hà Nội đã lật lọng và đòi trục xuất tăng{nl}thân Làng Mai ra khỏi nước.(SBTN)
{nl}{nl}