TĂNG NI, PHẬT TỬ BÁT NHÃ ĐÃ 4 NGÀY BỊ TUYỆT ĐƯỜNG LƯƠNG THỰC LẪN NƯỚC UỐNG

@ 7 July 2009 03:02 AM
Tin Bảo Lộc - Nguồn tin từ Tăng đoàn Làng Mai cho{nl}biết vào khoảng 2 giờ chiều hôm nay giờ địa phương, một nhóm thanh niên{nl}khoảng 10 người đã dùng xà beng, sắt nhọn, dao, búa trong nha cơ khí{nl}của Tu Viện xông vào tăng xá Rừng Phương Bối để dọa nạt, khiêu khích{nl}bạo động với chư tăng tại đây. Tương tự như thế, tại xóm Mây Ðầu Núi là{nl}ni xá của chư Ni có hơn 10 thanh niên dùng hung khí chửi bới, gây sự{nl}khiêu khích bạo động.
 
Trong khi công an với{nl}đầy đủ dụng cụ ghi hình ghi âm chỉ đứng ngoài không can thiệp. Bản tin{nl}nói rằng chư tăng ni Phật tử Bát Nhã ở mỗi cư xá riêng biệt đã yên lặng{nl}đóng cửa phòng vào thiền nhập định, mặc cho họ gây rối phía bên ngoài.{nl}Tính đến hôm nay là đã 4 ngày qua tu viện Bát Nhã trong tình cảnh nội{nl}bất xuất, ngoại bất nhập, bị cô lập hoàn toàn. 4 ngày không có gì để{nl}ăn, tất cả mọi nhu cầu dùng trong sinh hoạt điện, nước, điện thọai đều{nl}bị cắt tất cả.
 
Thiền đường Cánh Ðại Bàng có{nl}sức chứa đến 2 ngàn người ngồi thiền đã bị chiếm đóng. Ðoàn quân khủng{nl}bố đã dùng nơi tôn nghiêm ấy để đánh bạc, ăn uống bất tịnh cả ngày lẫn{nl}đêm. Tương tự như thế cho nhà bếp với đầy đủ tiện nghi đủ sức chế biến{nl}cung ứng cho hàng ngàn người cũng đã bị phá hoại. Công trường Bông Hồng{nl}Cài Áo nơi vinh danh tình Mẹ cũng đã bị xúc phạm bằng sơn và đập phá{nl}gãy nhiều đoạn. Trụ biểu với bút tích của Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng{nl}đã bị đục bỏ.(SBTN)
{nl}{nl}