4 THANH TRA GIÁM SÁT AN TOÀN THỰC PHẨM CHO 8 TRIỆU DÂN SAIGON

@ 9 July 2009 08:25 PM
{nl}{nl}{nl}

 
Tin{nl}Saigon - Một sự thật đau lòng để giải thích cho hàng loạt những vụ ngộ{nl}độc thực phẩm ở trong nước, khi giám đốc sở Y Tế thành phố Saigon lên{nl}tiếng giải thích cho việc kém hiệu quả trong vấn đề kiểm soát vệ sinh{nl}an toàn thực phẩm. Trong phiên trả lời chất vấn của ủy ban nhân dân{nl}thành phố, nhân vật này nói rằng trong lúc thủ đô Bangkok của Thái Lan{nl}có 5000 thanh tra về vệ sinh thực phẩm, thì cả thành phố Saigon chỉ có{nl}4 người, và đây là nhiều nhất của cả nước. Ông nói nếu tính trung bình{nl}của cả nước, thì mỗi tỉnh chỉ có được 0.5 người. Và vì thiếu nhân sự{nl}nên thành phố khó lòng kiểm soát được an toàn vệ sinh thực phẩm, trong{nl}đó có hàng rong. Ông này cho biết ngành y tế thành phố đã được bổ sung{nl}thêm 26 người vào lực lượng thanh tra nhưng chỉ mới huấn luyện xong mà{nl}chưa tốt nghiệp.
 
Ông nói so sánh với những{nl}thành phố khác, Nhật Bản có 33,000 thanh tra, Trung cộng có 50,000{nl}người, còn sở Y Tế Việt Nam chỉ có 800 người trong năm 2012. Về việc{nl}rau quả bị phát hiện nguy hại rồi sau đó chở đi đâu tiêu hủy hay lại bị{nl}lòn ra ngoài bán tiếp, ông này chỉ nhìn nhận thực trạng và cho hay, rau{nl}quả, thực phẩm nguy hại không thể thu hồi được, và sau khi kiểm soát{nl}xong và có kết quả thì sản phẩm đã tung ra thị trường.(SBTN)
{nl}{nl}