VẬN ĐỘNG TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM

@ 11 July 2009 07:52 PM

Tin Hoa Thịnh Ðốn - Trong những ngày qua, một phái đoàn gồm các vị tu sĩ, cộng đồng, đảng phái đấu tranh, báo chí với sự yểm trợ của một số cộng đồng bạn gồm Trung Hoa Tự Do tức nhóm Pháp Luân Công, Dân Chủ Bangladesh, Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã vào Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ với mục đích diễn đạt nguyện vọng của người Việt Nam tại hải ngoại trong công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà, yêu cầu Hoa Kỳ gây áp lực buộc Cộng sản Việt Nam phải thả tức khắc những tù nhân chính trị và tôn giáo, đồng thời đưa Cộng sản Việt Nam vào lại danh sách CPC qua vô số những vi phạm Tự Do Tôn Giáo trầm trọng của chúng. Phái đoàn đã gặp gỡ bà Reva Price, Cố Vấn của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi tại sảnh đường Quốc Hội phòng H-232. Thành phần phái đoàn gồm: Tu Sĩ của các tôn giáo Phật Giáo Hòa Hảo, Giáo hội Tin Lành Người Thượng, Phật giáo, Công giáo, đại diện Cộng đồng người Việt quốc gia và nhiều Tổ chức đấu tranh Việt Nam cùng một số ký giả báo chí. Bà Price ngỏ lời cho biết là bà thấu hiểu ước vọng của người dân Việt qua bản báo cáo hàng năm của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và mới đây qua bài tường trình cuả Uỷ Ban Tôn Giáo. Tiếp theo, quý vị đại diện mỗi tôn giáo đã lần lượt trình bày tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, tố cáo sự bức tử các tôn giáo nếu họ không muốn trực thuộc Giáo Hội quốc doanh của Cộng sản Việt Nam. Phái đoàn đề nghị Quốc Hội Hoa Kỳ tìm mọi cách để dân Việt Nam có được tự do đúng với ước vọng của dân tộc Hoa Kỳ. Quốc gia Hoa Kỳ không thể tiếp tục bang giao với những nước độc tài đảng trị áp bức người dân.

Tiếp theo là phần thảo luận liên quan đến nhân quyền tại Việt Nam. Phái đoàn đặc biệt nêu lên nguyện vọng chung: đó là việc buộc Cộng sản Việt Nam phải thả tức khắc các tù nhân lương tâm. Trong dịp này, Dược sĩ Trần Quang Tuấn đã trao đến bà Reva Price bức hình Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt mồm trước tòa án Cộng sản Việt Nam. Bà Reva Price đã vô cùng xúc động khi nghe Giáo sư Sen Nieh trình bày về cuộc sống cơ cực cùng khát vọng của người dân sống dưới chế độ Cộng sản và ủng hộ lập trường cuả Cộng Ðồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, cũng như cuộc vận động đòi tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý. Kế đến, ông Chowdhury cũng đã nói lên sự ủng hộ cuả Cộng Ðồng người Bangladesh với Cộng Ðồng Việt Nam, và yêu cầu bà Nancy Pelosi Chủ Tịch Hạ Viện áp lực Cộng sản Việt Nam qua đồng viện cuả bà để đưa Cộng sản Việt Nam trở lại CPC nếu Hà Nội không thực thi nhân quyền và Linh mục Nguyễn Văn Lý không được trả tự do. Ông Nguyễn Kinh Luân, đại diện cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ ngỏ lời cám ơn những nỗ lực tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam của bà Chủ tịch và đồng viện của bà trong thời gian qua.

Phái đoàn cũng nồng nhiệt cám ơn Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ đã quan tâm đặc biệt đến tình hình đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước, đồng thời đã ủng hộ các cộng đồng người Việt Quốc gia tại Hoa Kỳ. Phái đoàn sau d0ó d0ã đến Văn Phòng Thượng Viện với sự tiếp đón của bà Jessica Lewis, cố vấn của Chủ tịch Thượng viện Harry Reid. Các tổ chức cũng đã tường trình về những vi phạm nhân quyền và sự đàn áp của nhà cầm quyền trong nước. Họ đồng thời thỉnh nguyện Hoa Kỳ ủng hộ cuộc đấu tranh của họ, và yêu cầu Thượng Viện Hoa Kỳ hỗ trợ cho Dự luật Nhân Quyền mà Hạ Viện đã thông qua cũng như nhấn mạnh về việc thả tự do cho các nhà đấu tranh điển hình là Linh mục Nguyễn Văn Lý.(SBTN) {nl}{nl}