MONTREAL HƯỚNG VỀ TỔ QUỐC

@ 13 July 2009 10:59 AM
Phản ứng trước những đàn áp thô bạo của Hán Triều và ngụy quyền Hà Nội đang chống lại Dân Tộc ta, gần nhất là băt giam trái phép ông Trần Anh Kim. thành viên ban điều hành Khối 8406 và nhà trí thức trẻ Nguyễn Tiến Trung, liền sau vụ bắt luật sư Lê Công Ðịnh: một cuộc phản kháng đột xuất đã nổ ra ở Montreal ngày 09.07.2009 tố cáo các hành động vô liêm sỉ của Hán Triều và bầy tôi ngụy quyền Hà Nội.

Cuộc biểu tình có mặt Bs Nguyễn Như Thành, chủ tịch Khu Hội Canada Cựu Tù Nhân Chính Trị và ông Victor Charbonneau, phó chủ tịch Ủy Ban Canada yểm trợ Dân Chủ và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam.

Trong dịp này ông Charbonneau đã tuyên đọc Thơ Yêu Cầu của Ủy Ban gởi Bộ Ngoại Giao Canada đề nghị can thiệp khẩn cấp cho các Tù Nhân Lương Tâm Bs Nguyễn Như Thành cũng nhắn gởi về bên nhà:

Mỗi giọt nước mắt của đồng bào, là nước mắt chúng tôi
Mỗi giọt máu của đồng bào, là máu chúng tôi
Xin tất cả hãy kiên trì cho Ðại Cuộc
VIỆT TỘC NHẤT ÐỊNH THẮNG!

Xin xem hình đính kèm.

Bản tin Nhóm Hành Ðộng Canada
10/07/2009{nl}{nl}