HÀ NỘI TĂNG TRƯỞNG THẤP KỶ LỤC

@ 17 July 2009 01:31 AM
{nl}{nl}{nl}

 
Tin{nl}Hà Nội - Trở lại với những tin từ trong nước, các cán bộ nhà nước Cộng{nl}sản Việt Nam hôm qua đã lên tiếng thú nhận mức tăng trưởng của Hà Nội{nl}đã xuống đến mức thấp kỷ lục, trong kỳ họp thứ 18 của Hội đồng thành{nl}phố Hà Nội vào ngày hôm qua. Cán bộ nhà nước cho biết tăng trưởng năm{nl}nay từ 5.5 đến 6% và là mức thấp nhất từ nhiều năm qua. 6 tháng đầu năm{nl}nay, mức tăng GDP của thủ đô chỉ đạt 4.12%. Ngoài nguyên nhân mà các{nl}cán bộ Cộng sản Việt Nam cho rằng do ảnh hưởng suy thoái toàn cầu và{nl}những thiệt hại nặng nề của đợt lũ lụt lịch sử cuối năm ngoái, Hà Nội{nl}cũng phải thú nhận là việc hoàn thiện và phát huy thống nhất các cơ{nl}chế, chính sách vẫn chưa được thực hiện đồng bộ, chậm được hướng dẫn{nl}như chính sách đất đai, đầu tư đã ảnh hưởng tới phát triển kinh tế và{nl}xã hội. Các lãnh tụ Hà Nội cũng thú nhận rằng còn tồn tại những lỗi lầm{nl}ở cán bộ nhà nước chưa làm hết trách nhiệm, phẩm chất công chức chưa{nl}đáp ứng được yêu cầu.
 
Chủ tịch Hội đồng thành{nl}phố còn phải thú nhận cán bộ vô cảm, thiếu trách nhiệm, đùn đẩy trước{nl}những bất mãn của nhân dân về đủ mọi vấn đề từ giải quyết nạn ngập lụt{nl}trên đường phố, công trình công cộng, xem xé các đề án về giáo dục mầm{nl}mon, công tác dân số, xã hội hóa giáo dục, y tế. Một trong những đề tài{nl}được nêu ra và dân chúng bất mãn nhiều nhất là việc ô nhiễm môi trường,{nl}các cán bộ thú nhận nhiều khu vực trên địa bàn thành phố đang bị ô{nl}nhiễm nghiêm trọng, nhưng đổ thừa là việc đô thị hóa và gia tăng dân số{nl}đã gây áp lực lớn và đặt công tác bảo vệ môi trường trước những thử{nl}thách gay gắt.(SBTN) {nl}{nl}