Báo Nguy Cho Người Sử Dụng Acrobat và Flash

@ 24 July 2009 09:40 PM
Toán Báo Nguy Ðiện Toán của Hoa Kỳ (United State Computer Emergency Readiness Team), viết tắt là US-CERT (http://www.us-cert.gov) vừa mới khẩn báo về những lỗ hổng trong hai sản phẩm của hãng Adobe có thể sẽ bị hackers lợi dụng để cướp quyền điều khiển máy điện toán cá nhân. Chi tiết được niêm yết ở đây:

http://www.kb.cert.org/vuls/id/259425

Ðồng thời, hãng Adobe cũng có thông báo họ đang tìm cách trám lỗ hổng này:
http://www.adobe.com/support/security/advisories/apsa09-03.html

Các lỗ hổng nằm trong hai files mang tên authplay.dll và rt3.dll (là 2 files được kèm theo hai sản phẩm ACROBAT Reader v.9 và FLASH 9 & 10 của Adobe). Với các máy dùng Windows thì hai files này nằm trong folder C:Program FilesAdobeReader 9.0Reader. Những ai đang dùng hệ điều hành khác thì nên tham khảo trang này: http://www.kb.cert.org/vuls/id/259425

US-CERT đưa ra một giải pháp tạm thời là remove hay rename hai files authplay.dll và rt3.dll trong khi chờ đợi Adobe tìm giải pháp trám lỗ hổng. Nên thường xuyên vào thăm website của Adobe để có giải pháp thích ứng cho vấn đề này http://blogs.adobe.com/psirt/atom.xml.

FV