Tin thêm về Giáo Xứ Tam Tòa (RFA)

@ 28 July 2009 07:02 AM
Sau khi một số giáo dân bị đánh đập và bị bắt giữ, sáng hôm nay bốn vị linh mục ở Kỳ Anh đã dẫn một đoàn giáo dân đến Tam Toà để cầu nguyện trên nền nhà thờ cũ thì đã bị nhiều ngừơi mặc thường phục dùng gậy đánh đuổi.

Trong số những người bị đánh có một Linh mục bị thương nặng, một Linh mục khác ở Quảng Bình sau đó cũng đánh đập.

LM Võ Thanh Tâm : Phát xuất từ Kỳ Anh. Ðoàn này là của hạt Kỳ Anh, là giáo hạt cuối của tỉnh Hà Tĩnh. Các cha trong hạt Kỳ Anh gồm có 4 cha đi là Phêrô Nguyễn Thái Tự là Quản Hạt, Phêrô Phạm Văn Ðồng là Quản Xứ Ký Hoà, cha Phaolô Nguyễn Ðình Phú là Quản Xứ Dũ Lộc, cha Antôn Nguyễn Quang Tuấn là Quản Xứ Ðồng Nghiệp.

Các cha này dẫn hơn một trăm giáo dân, đại biểu cho 4 xứ, vào Tam Toà, cách hạt Kỳ Anh chừng một trăm cây số, vào Tam Toà để cầu nguyện Thiên Chúa ban Hoà Bình. Ðến Tam Toà, họ xin bước lên nền nhà thờ để cầu nguyện (tức nền nhừ thờ Tam Toà cũ) thì họ bị gạt xuống, không cho.

Thanh Trúc: Dạ thưa, ai gạt xuống, không cho?

LM Võ Thanh Tâm: Công an với dân. Có một số mặc đồ công an với lại dân mặc áo thường.

Thanh Trúc: Gạt các Cha xuống, không cho bước lên nền nhà thờ để cầu nguyện?

LM Võ Thanh Tâm: Gạt các Cha và giáo dân xuống khỏi nền, không cho cầu nguyện. Rồi họ tiếp tục dùng gậy bằng gỗ đánh. Tin mới về là cha Phú bị. Họ đánh cha Phú phải đi cấp cứu.

Họ mặc đồ thường và dùng gậy ba bốn cạnh để đánh như thể một bọn du côn. Công an tuyệt đối không cho ai tiếp xúc với LM Nguyễn Ðình Phú cả. Không biết họ sẽ đưa cha đi đâu.